logo for DanNet

In English

Download

3. januar 2013: Version 2.2 af DanNet er tilgængelig fra download-siden.

Citer DanNet

Pedersen, B.S, S. Nimb, J. Asmussen, N. Sørensen, L. Trap-Jensen, H. Lorentzen. DanNet – the challenge of compiling a WordNet for Danish by reusing a monolingual dictionary. Endnu ikke udgivet men accepteret hos Language Resources and Evaluation, Computational Linguistics Series. 28 s.

Mere om DanNet

Hvis du vil se links fra dansk til andre sprog, se fx: http://wordties.cst.dk/

DanNet er inkluderet i Open Multilingual Wordnet: http://compling.hss.ntu.edu.sg/omw/

Prøv Anders Johannsens AndreOrd-browser til DanNet

Lingvistiske Specifikationer for DanNet på engelsk

En engelsk version af de lingvistiske specifikationer er nu tilgængelig fra download-siden.

Slides fra symposiet

Slides fra symposiet er tilgængelige fra download-siden.

Hvad er DanNet?

DanNet er et forsknings- og udviklingsprojekt der går ud på at udarbejde et dansk leksikalsk-semantisk ordnet; dvs. en sprogresurse hvor ords betydningsstruktur og interne relationer er udtrykt i et formelt sprog og derved gjort anvendelige for IT-systemer der arbejder med intelligent informationshåndtering.

Hvad er et ordnet?

Et ordnet er en samling sproglige data med betydningsdefinitioner udtrykt i et formelt sprog, hvortil der knyttes de sproglige udtryk som kan udtrykke pågældende betydning. De enkelte betydninger forbindes med hinanden ved at definere de semantiske relationer der hersker mellem dem, fx over- og underbegreber (fx kop — tekop), del-helhed (fx hank — kop) og funktionsrelationer (fx beholder — indeholde). Gennem disse relationer etableres således et komplekst semantisk net i lighed med Princeton WordNet og EuroWordNet.

Illustration: Diagram over et ordnet

Hvad kan DanNet bruges til?

Den mest oplagte samfundsmæssige anvendelse af DanNet udgøres af forskellige former for informationsnavigering i dansksproget tekstmateriale. At kunne håndtere og navigere i store informationsmængder er absolut nødvendigt i dagens - og ikke mindst i fremtidens - informationssamfund. Trenden går i retningen af at navigationsværktøjer bliver mere indholdsbaserede og dermed mere raffinerede, og i denne sammenhæng udgør et ordnet en helt central resurse. Det er vigtigt at nye værktøjer til informationshåndtering også understøtter dansk.

Hvad bygger DanNet på?

I projektet drages der nytte dels af ekspertisen i de to samarbejdsmiljøer Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) og Center for Sprogteknologi (CST), KU, dels to nyligt færdiggjorte datasamlinger for dansk, nemlig Den Danske Ordbog og den danske sprogteknologiske ordbase STO/SIMPLE.

Hvem finansierer DanNet?

Projektet er støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd (nu Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation) i perioden 2005-2008.

I perioden 2009-2011 videreudvikles databasen i DK-CLARIN-projektet som er finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Logo for Københavns Universitet DSL