logo for DanNet

In English

Status

Status pr. 13. marts 2009: DanNet-basen indeholder nu 41.000 danske begreber beskrevet i form af såkaldte 'synsets' (synonymimængder) relateret til hinanden ved hjælp af over- og underbegreber (has_hyperonym, has_hyponym). Alle begreber er desuden relateret til en ontologisk type (fx Human, Artifact eller Activity). Omkring halvdelen af begreberne er desuden forsynet med uddybende relationer i form af fx 'has_meronym', 'used_for' mv. Det gælder primært konkrete begreber, dvs. begreber under overbegrebet "genstand".

Logo for Københavns Universitet DSL