logo for DanNet

In English

Screenshots

Screenshot

Screenshot:

DanNet-værktøjets hovedvindue. Oplysningerne for betydningen bil_1 vises i nederste højre del af skærmen.

(Klik for et større billede)

Screenshot

Screenshot:

Vi navigerer her i DanNets over-/underbegrebshierarki (i venstre del af skærmen). Underbegreberne til menneske_1 er grupperet efter deres "ontologiske type" ("Animal+Object", "Human+Object" og "Human+Object+Group").

(Klik for et større billede)

Screenshot

Screenshot:

Vi navigerer som ovenfor i DanNets over-/underbegrebshierarki. Men her er underbegreberne grupperet efter "underbegrebstype" (taksonomisk eller ortogonal).

Klik for et større billede)

Screenshot

Screenshot:

Overbegrebs-"wizard" der gør det muligt at angive overbegreber inden for et betydningsdomæne med et minimum af tastearbejde.

(Klik for et større billede)

Screenshot

Screenshot:

Uddrag af DanNets over-/underbegrebshierarki.

(Klik for et større billede)

Screenshot

Screenshot:

Uddrag af DanNets over-/underbegrebshierarki.

(Klik for et større billede)

Screenshot

Screenshot:

Uddrag af DanNets over-/underbegrebshierarki. Der findes mere end 4000 underbegreber til betydningen person_1. Af praktiske grunde vises ikke alle underbegreberne.

(Klik for et større billede)

Logo for Københavns Universitet DSL