logo for DanNet

In English

Publikationer

 • Pedersen, B.S, S. Nimb, J. Asmussen, N. Sørensen, L. Trap-Jensen, H. Lorentzen. DanNet – the challenge of compiling a WordNet for Danish by reusing a monolingual dictionary. Endnu ikke udgivet men accepteret hos Language Resources and Evaluation, Computational Linguistics Series. 28 s.
 • Pedersen, B.S. & A. Braasch (2009). What do we need to know about humans? A view into the DanNet Database. In: K. Jokinen and E. Bick (eds.) Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009. NEALT Proceedings Series, Vol. 4, Odense, Denmark (elektronisk publicering, derfor ingen sidetal).
 • Sanni Nimb (2009). The Semantic Relations of Artifacts in DanNet. In B.S. Pedersen, A.Braasch, S.Nimb, R. Vatvedt Fjeld (eds.): Proceedings of the NODALIDA 2009 workshop "WordNets and other Lexical Semantic Resources - between Lexical Semantics, Lexicography, Terminology and Formal Ontologies" NEALT Proceedings Series, Vol. 7 Published by Northern European Association for Language Technology (NEALT) (http://omilia.uio.no/nealt) Electronically published at Tartu University Library (Estonia) (http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/9209) download
 • Pedersen, B.S., A. Braasch, S. Nimb, R. V. Fjeld (eds) (2009). WordNets and other Lexical Semantic Resources - between Lexical Semantics, Lexicography, Terminology and Formal Ontologies. In: Proceedings of the NodaLida 2009 Workshop, NEALT Proceedings Series, Vol. 7, Odense, Denmark. (elektronisk publicering, derfor ingen sidetal).
 • Sanni Nimb & Lars Trap-Jensen (under udgivelse): Use, Re-use and Synergetic Benefit: The Interplay between WordNet and Dictionary Data. In: GSCL Forum – Special Issue on Lexical-Semantic and Ontological Resources. German Society for Computational Linguistics.
 • Pedersen, B.S., S. Nimb & L. Trap-Jensen. (2008). DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet. In: Nordiske Studier i leksikografi Vol. 9, Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi, pp. 353-370
 • Pedersen, B.S. & A. Braasch, L. Henriksen, S. Olsen and C. Povlsen (2008). Merging a Syntactic Resource with a WordNet: a Feasibility Study of a Merge between STO and DanNet. In: Proceedings from the sixth International Conference on Language Resources and Evaluation 2008. Marrakech, Marokko, pp. 1-5.
 • Pedersen, B.S., S. Nimb, L. Trap-Jensen (2008): DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet. In: Ásta Svavarsdóttir, Guðrún Kvaran, Gunnlaugur Ingólfsson, Jón Hilmar Jónsson (eds): Nordiske Studier i Leksikografi 9, NFL-skrift nr. 10, Reykjavík 2008, s. 351-367
 • Pedersen, B.S. & S. Nimb. (2008). Event Hierarchies in DanNet. In: A. Tanács, D. Csendes, V. Vincze, C. Fellbaum, & P. Vossen (eds) Proceedings of Global WordNet Conference, Szeged, Hungary 22-25, pp. 339-349.
 • Nimb, Sanni & Nicolai Sørensen (2007): DanNet — et leksikalsk-semantisk WordNet for dansk. In: Peter Widell & Ulf Davad Berthelsen (eds.): 11. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus, Danmark. download
 • Pedersen, B.S., P. Paggio & C. Navarretta. (2007). Sprogteknologiske ressourcer til informationss�gning, in: M. L. Nielsen (ed.) Dansk Biblioteksforskning - Tidsskrift for informations- og kulturformidling 3 (2), p. 5-18.
 • Asmussen, J. Pedersen, B.S. & Trap-Jensen, L. (2007). DanNet: From Dictionary to WordNet. Kunze, C., Lemnitzer, L. & Osswald, R. (eds.) GLDV-2007 Workshop on Lexical-Semantic and Ontological Resources 1-11. Universität Tübingen, Tyskland.
 • Pedersen, Bolette S. & Nicolai Sørensen (2006): Towards sounder taxonomies in Wordnets. In: Alessandro Oltramari, Chu-Ren Huang, Alessandro Lenci, Paul Buitelaar, Christiane Fellbaum (eds.): Ontolex 2006, pp. 9-16. Genova, Italy. download
 • Pedersen, B.S., S. Nimb, N., J. Asmussen, N. Sørensen, L. Trap-Jensen, H. Lorentzen (2006). DanNet - A WordNet for Danish. In: Proceedings from Third International Conference on Global Wordnets, pp. 329-331. Jeju, South Corea. download
 • Paggio, P. & B.S. Pedersen (2006). Bedre adgang til viden - Informationssøgning med ontologi og sprogteknologi. In: A. Braasch, C. Navarretta, S. Nimb, S. Olsen, P. Paggio, B.S. Pedersen & J. Wedekind (eds.) Sprogteknologi i et dansk perspektiv - En samling artikler om sprogforskning og automatisk sprogbehandling pp. 329-354. Reitzels Forlag, København.
 • Pedersen, B.S., & J. Asmussen (2006). DanNet - Fra ordbog til et leksikalsk-semantisk WordNet for dansk I: Leda-Nyt pp. 3-12. København.
 • Asmussen, Jørg (2006): Korpuslinguistische Verfahren zur Optimierung lexikalisch-semantischer Beschreibungen. In: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2006. Mannheim, Germany.
Logo for Københavns Universitet DSL