dn:
gavntømmer§1
da

https://wordnet.dk/dannet/data/synset-1069
rdf:type
dns:ontological type
skos:definitiontræ der er særlig velegnet som byggemateriale

Semantic relations

Display as

wn:domain topic
dns:orthogonal hypernym
dns:used for

Ontolex units

ontolex:is evoked by
ontolex:lexicalized sense

Other

dc:Subjectsko
rdfs:label
gavntømmer§1

fully or partially logically inferred

download data as: .ttl