dn:
aften§1kvæld§1
da

https://wordnet.dk/dannet/data/synset-1537
rdf:type
dns:ontological type
skos:definitionden del af døgnet der varer fra kl. ca. 18 til kl.…

Semantic relations

Display as

wn:also
wn:eq synonym
wn:hypernym
wn:hyponym
31 more
wn:interlingual index

Ontolex units

ontolex:is evoked by
ontolex:lexicalized sense

Other

rdfs:label
aften§1kvæld§1

fully or partially logically inferred

download data as: .ttl