dn:
tilberede§1præparere§1
da

https://wordnet.dk/dannet/data/synset-349
rdf:type
dns:ontological type
skos:definitionfremstille en madret el. drikkevare og gøre den kl…

Semantic relations

Display as

wn:domain topic
wn:hypernym
wn:hyponym
18 more
wn:involved agent
8 more
wn:involved result
269 more
dns:orthogonal hyponym
wn:similar
6 more

Ontolex units

ontolex:is evoked by
2 more
ontolex:lexicalized sense
2 more

Other

dc:Subjectmad
rdfs:label
lave2§12 tillave2§1apræparere§1tilberede§1tillave§1
dns:short label
tilberede§1præparere§1

fully or partially logically inferred

download data as: .ttl