dn:
indtage§1røre2§1c
da

https://wordnet.dk/dannet/data/synset-637
rdf:typeontolex:lexical concept
skos:definitiontilføre sin krop mad el. drikke gennem mund og hal…
dns:ontological type

Lexical components

ontolex:is evoked by
  1. "indtage"
  2. "røre"
ontolex:lexicalized sense
  1. indtage§1
  2. røre2§1c

Semantic relations

wn:has domain topic
  1. mad§1ædelse§1
  2. fødemiddel§1fødevare§1levnedsmiddel§1madvare§1
wn:hypernym
gøre§1handle§1
wn:hyponym

fully or partially logically inferred

download data as: .ttl