dn:
optændingsbrænde§1
da

https://wordnet.dk/dannet/data/synset-69048
rdf:type
dns:ontological type
Group • Natural
skos:definitiontyndt og let antændeligt brænde der egner sig til …

Semantic relations

Display as

wn:domain topic
wn:hypernym

Ontolex units

∴ontolex:is evoked by
ontolex:lexicalized sense

Other

dc:Subjectene
rdfs:label
optændingsbrænde§1

∴ fully or partially logically inferred

↓ download data as: .ttl