dn:teknik§2da

https://wordnet.dk/dannet/data/sense-21085122
rdf:type
lexinfo:sense exampleI teknikkens tidsalder må det .. være naturligt at supplere sikkerheden med video-overvågning af passagerskibenes øde gangarealer

Ontolex units

ontolex:is sense of
ontolex:is lexicalized sense of

Other

rdfs:labelteknik§2
dns:sourcehttps://ordnet.dk/ddo/ordbog?entry_id=12000504&def_id=21085122&query=teknik

fully or partially logically inferred

download data as: .ttl