dn:
læsegruppe§2læsekreds§1
da

https://wordnet.dk/dannet/data/synset-36507
rdf:type
dns:ontological type
skos:definitiongruppe der i fællesskab indkøber el. låner bøger s…

Semantic relations

Display as

wn:also
wn:domain topic
wn:hypernym
wn:meronym member

Ontolex units

ontolex:is evoked by
ontolex:lexicalized sense

Other

dc:Subjectlit
rdfs:label
læsegruppe§2læsekreds§1

fully or partially logically inferred

download data as: .ttl